Infolinia
Regulamin

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

1.Nasz sklep internetowy www.hurtowniamedyczna.com.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu. Żadne dane nie są zbierane w sposób automatyczny, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że podane przez Kupujących dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Jednocześnie zapewniamy, że Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podczas rejestracji Konta w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym takich jak: dane personalne, adres pobytu/korespondencyjny/zamieszkania/wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer NIP. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach www.hurtowniamedyczna.com.pl. Kupującym przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia wszelkich danych. Kupujący mają możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres: biuro@hurtowniamedyczna.com.pl.

3.W celu realizacji umowy/zamówienia sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: operator systemów płatności PayPro S.A., firma kurierska: InPost. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Postanowienie wstępne

    § 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) MaxiMedica Monika Hyży z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Zgierska 78, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców CEIDG, NIP: 726-217-98-60, e-mail: biuro@hurtowniamedyczna.com.pl, zwana dalej "Administratorem", wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej "Polityką".

II Dane osobowe

    § 2

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Portalu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Podanie części z nich jest jednak konieczne do świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu. W takich sytuacjach klauzule informacyjne zamieszczone przy formularzach dotyczących danej usługi informują o tym, które dane osobowe są niezbędne do jej świadczenia.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub poda w korespondencji z Administratorem są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim  w zgodzie z Rozporządzeniem PE i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanym dalej Rozporządzeniem RODO

    § 3

 1. Administratorem danych osobowych jest MaxiMedica Monika Hyży, ul. Zgierska 78, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 28 Rozporządzenia RODO, umowy.

   § 4

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora

   § 5

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.
 2. Powyższe dane mogą być wykorzystane również, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora i nie będzie to naruszało praw i wolności Użytkownika. Administrator wskazuje, że Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji przechowywane są przez okres:

      a) 6-ciu lat od daty ostatniej transakcji – umowy zakupu

      b) korzystania przez Użytkownika z portalu do czasu gdy nie zażąda usunięcia swoich danych ("prawo do bycia zapomnianym")

    § 6

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji dotyczącej realizacji transakcji ale także informacji handlowej Administratora. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez użytkownika.

   § 7

Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III Pliki cookies

   § 8

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

   § 9

 1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

   § 10

Administrator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się w Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV Dane zawarte w logach systemowych.

   § 11

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V Środki techniczne stosowane przez  www.hurtowniamedyczna.com.pl

   § 12

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI Inne

   § 13

Użytkownik ma możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Portalu anonimowo lub pod pseudonimem. Do korzystania z tych usług niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika.

   § 14

Administrator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Portalu.

   § 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@hurtowniamedyczna.com.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie www.hurtowniamedyczna.com.pl oraz w siedzibie Administratora.

 

VII Ogólne

   § 16

 1. Sklep Internetowy pod adresem www.hurtowniamedyczna.com.pl  oferuje zakupy w systemie sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Internetu. Działalność prowadzona jest na terenie Polski. 
 2. Właścicielem serwisu www.hurtowniamedyczna.com.pl jest firma MaxiMedica Monika Hyży z siedzibą - 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 78, NIP 726-217-98-60.
 3. Zamówienia można składać w dowolnym czasie przez cały rok poprzez:
 1. Wypełniając formularz zamówienia składana jest oferta kupna danego produktu.
 2. Zakupy w sklepie internetowym HurtowniaMedyczna mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie.
 3. Jednocześnie składający zamówienie Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych przez HurtowniaMedyczna w celu realizacji zamówienia.
 4. Kupujący składający zamówienie zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych i teleadresowych:
 • imię i nazwisko
 • adres dostawy: kod pocztowy, miasto, ulica, numer mieszkania/domu
 • adres poczty e-mail
 • numer telefonu
 • w przypadku firm dodatkowo nazwę i NIP
 • Klienci dokonujący zakupów wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez ich podpisu.
 1. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi zamówienia. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia pisząc na adres e-mail sklepu (Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.
 3. Złożone zamówienia potwierdzane są poprzez podany adres e-mail.
 4. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku:
 • błędnie wypełnionego formularza
 • braku możliwości potwierdzenia zamówienia
 • braku dokonania płatności
 • rezygnacji Klienta zgłoszonej telefonicznie bądź poprzez e-mail
 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany podczas rejestracji konta w sklepie adres e-mail wiadomość dotyczącą zamówienia wraz z linkiem potwierdzającym złożenie zamówienia.
 2. Podczas składania zamówienia, podane jest łączna wartość w złotych polskich za produkty i transport.
 3. Dostępne w sklepie formy płatności to:
 • za pobraniem
 • za pomocą przelewu-przedpłata
 • za pomocą serwisu transakcyjnego Przelewy24
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem operatora płatniczego PayPro S.A.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, zamówienie będzie realizowane po dokonaniu wpłaty na konto 86 2490 0005 0000 4530 7021 8677
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
 1. Zamówione towary dostarczane są firmami kurierskimi na koszt Kupującego.
 2. Koszt wysyłki podawany jest podczas składania zamówienia.
 3. Termin dostawy może wynosić kilka dni w zależności od dostępności poszczególnych produktów, podany jest podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany. W zależności od ustaleń Klienta ze sklepem, zamówione produkty zostaną dostarczone w późniejszym terminie, bądź zaoferowane zostaną produkty o równoważnych parametrach. W przypadku, gdy nowy termin dostawy nie będzie odpowiadał Klientowi, jest on uprawniony do odstąpienia od umowy.
 5. Zamówienia składane po godzinie 13.00, jak również składane w okresie świąt i dni wolnych od pracy, będą przygotowywane do wysłania w pierwszy kolejny dzień roboczy
 6. W momencie odbioru przesyłki, Klient dokonuje oceny odbieranej paczki pod względem uszkodzeń i zniszczeń. W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy w obecności Kuriera, sporządzić stosowny protokół i skontaktować się z sklepem.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.
 8. Wszystkie oferowane w sklepie produkty objęte są gwarancją producenta.
 9. Wszelkie wady jakościowe bądź ilościowe zakupionych w sklepie www.hurtowniamedyczna.com.pl towarów, Klient powinien zgłaszać poprzez e-mail biuro@hurtowniamedyczna.com.pl. Obsługa sklepu skontaktuje się najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 14 dni. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, Klient dostanie produkt wolny od wad, w odpowiedniej ilości. Jeśli nie będzie to możliwe, Klientowi zostanie zaproponowany produkt równoważny lub zwrot pieniędzy.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy, a następnie 14 dni na  zwrot towaru.  Zwrotowi podlega tylko nieuszkodzony, nieużywany produkt w oryginalnym pudełku. Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zakupione towary oraz najtańszych kosztów dostawy w pierwszą stronę. Przesyłkę zwrotną opłaca Kupujący. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej samej formie płatności, jaka została użyta podczas zakupu.
 11. Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych zdjęć umieszczonych w sklepie www.hurtowniamedyczna.com.pl .
 12. Zamieszczone na zdjęciach w sklepie www.hurtowniamedyczna.com.pl produkty mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt z obsługą sklepu pod adresem e-mail biuro@hurtowniamedyczna.com.pl
 15. W przypadku wyboru  płatności za pomocą przelewu lub płatności elektronicznej (przedpłata), brak wpłaty w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia,  spowoduje jego anulowanie.

 

Sprawdź także
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl